Gregoria De Jesus

 

 

Lakambini ng Katipunan

Gregoria_de_JesúsAng maybahay ni Andres Bonifacio at kinikilalang Lakambini ng Katipunan.
Kilala rin siya sa tawag na Aling Oriang at bise-presidente ng women’s chapter ng Katipunan ng Pilipinas. Tagapagtago ng mga importanteng dokumento at ng selyo o sagisag ng kilusan. Ipinanganak siya noong 15 Mayo 1875 sa Kalookan at supling nina Nicolas de Jesus at Baltazara Alvarez Francisco. Ikinasal sila ni Bonifacio noong Marso 1893. Isinilang niya ang nag-iisa niyang anak na pinangalanan niyang Andres. Ngunit matapos ang ilang buwan, namatay ang kanilang anak dahil sa bulutong. Noong 19 Agosto 1896, nalantad ang Katipunan at ang mga sikreto nito ay nabunyag dahil sa ipinagkanulo sila ng kapwa nila katipunero na si Teodoro Patino. Maraming mga Pilipino ang nadakip at nakulong, ngunit sina Bonifacio at de Jesus ay nananatiling nakatago.
Namatay si de Jesus noong 15 Marso 1943.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s